VAKDIDACTIEKAARDRIJKSKUNDE.NL

Centrum voor Educatieve Geografie (CEG)
Home

LERARENOPLEIDING

Aan alle PABO's in Nederland worden leerkrachten opgeleid om lessen in het basisonderwijs te leren verzorgen. Daarbij hoort ook het leren geven van lessen aardrijkskunde of wereldoriëntatie. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur worden in het basisonderwijs samen ook wel aangeduid als de zaakvakken.

Wie aardrijkskundeles wil geven aan het vmbo en de onderbouw havo/vwo moet in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid. Die bevoegdheid kan behaald worden aan de volgende lerarenopleidingen: de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool InHolland in Amsterdam en Alkmaar, de Hogeschool Windesheim in Zwolle, de Fontys Hogeschool in Tilburg en Sittard, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, de Hogeschool van Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen.

Wie aardrijkskundeles wil geven in de bovenbouw havo/vwo moet in het bezit zijn van een eerstegraads bevoegdheid. Die bevoegdheid kan behaald worden aan de Universiteit van Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit in Nijmegen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast deze universitaire opleidingen verzorgen ook de Hogeschool Utrecht en de Fontys Hogeschool in Tilburg een opleiding tot eerstegraads docent aardrijkskunde.

Voor universitaire eerstegraads leraren aardrijkskunde in opleiding wordt elk jaar rond eind maart een zogenaamde liodag gehouden met lezingen en workshops door vakdidactici. Voor dezelfde doelgroep vindt ook elk jaar een tweedaags veldwerk plaats in Orvelte. Organisatie: H.C.Diederiks@rug.nl